Úvod > Okna > Plastová okna > Rosí se vám plastová okna

Rosí se vám plastová okna

Důležité informace ohledně rosení oken a případné výměny izolačních skel.     Ceník zde

Rosení oken, respektive skel je problém, který mnohé z nás trápí vždy při výraznějším poklesu vnější teploty. Jedná se o fyzikální jev, který je zapříčiněn souhrou několika vlivů, které se v zimním období vyskytují. Jedná se především o nízkou venkovní teplotu, vysokou relativní vlhkost v interiéru, dále vnitřní teplotu, cirkulaci vzduchu kolem oken a v poslední řadě „Součinitel prostupu tepla“ skla vašeho okna.

Co to je kondenzace?

Je to srážení drobných kapiček vody na předmětech, jejichž povrchová teplota je momentálně nejnižší. Všichni ten jev známe jako orosení, zamlžení zrcadel, skel, kachliček, nebo v jednoduché formě zamlžení brýlí, ke kterému dochází vždy, když teplý a vlhký vzduch se přiblíží k takto chladnému povrchu. V podstatě je příčina jevu velmi jednoduchá teplý vzduch „unese“ větší obsah vlhkosti, než vzduch studený. Jakmile se teplý vzduch přiblíží k chladnějším předmětům, ochladí se a nadbytečná vlhkost se vysráží.

Vnitřní kondenzace vody na skle

Všude, kde lidé žijí a pracují, v bytech, v domech, se uvolňuje voda. V kuchyni při vaření, umývání nádobí, v koupelně při sprchování, v obýváku díky rostlinám a květinám nebo přes vchodové dveře, takže např. všechna voda na zalévání rostlin se dostane opět do ovzduší v místnosti. K tomu se přičítá vypařování vody u lidí, které např. ve spánku činí cca 40 - 50 g/hodinu, viz. tabulka 1.
Z těchto důvodů se vyprodukuje ve 4 členné domácnosti denně 12 - 14 litrů vody. Z toho vyplývá, že v domě je vždy vyšší obsah vody v ovzduší než venku. Tato skutečnost je příčinou výskytu kondenzace vody na oknech, zvláště v zimním období. Horší situace je obyčejně v novostavbách, kdy ještě dochází k vysychání stavby.

Kondenzace vody vznikne, jakmile teplota vzduchu klesne natolik, že ve vzduchu vznikne přesycenost vodních par a pára se tak začne srážet. Teplota, která nám určuje hranici, při které začnou vodní páry kondenzovat, se jmenuje teplota rosného bodu. Tepelná propustnost skla je vyjádřena součinitelem tepelného prostupu Ug. Čím menší je tato hodnota, o to méně chladu je propuštěno dovnitř. Starší izolační dvojskla mají hodnotu Ug = 2,9 W/m2K. Při použití vnitřního skla se speciální vrstvou s nízkou emisivitou a v kombinaci s argonem lze dosáhnout hodnot až 0,5 W/m2K.

Když si uvědomíme, že v zimním období dosáhne teplotní rozdíl mezi vnitřním a venkovním prostředím i 30°C, tak je izolační dvojsklo nejchladnějším místem v místnosti. Z tohoto důvodu se na něm jako první objevuje kondenzace vody.

Tabulka 1


Zdroj vlhkosti

Množství

Pokojové rostliny

7 - 15 g / hodinu

4,5 kg mokrého vyždímaného prádla

50 - 200 g / hodinu

Koupání ve vaně

cca 1100 g / hodinu

Sprchování

cca 1700 g / hodinu

Krátkodobé vaření

400 - 500 g / hodinu

Dlouhodobé vaření

450 - 900 g / hodinu

Pečení

cca 600 g / hodinu

Myčka nádobí

cca 200 g / hodinu

Pračka

250 - 350 g / hodinu

Lidé - spánek

40 - 50 g / hodinu

Lidé – domácí práce

cca 90 g / hodinu

Lidé namáhavá práce

cca 175 g / hodinu

Vnější kondenzace vody na skle
V případě, že nastane situace, kdy vzdušná vlhkost venkovního ovzduší dosáhne vzhledem k teplotě svého maxima (ovzduší je přesyceno vodními parami) a současně je teplota venkovního ovzduší vyšší než teplota skla, dojde ke kondenzaci, tentokrát na venkovním skle.

K venkovní kondenzaci tedy dochází zejména u kvalitních izolačních skel s malou tepelnou emisivitou, kdy není venkovní sklo ohříváno únikem tepla zevnitř místnosti nebo pokud jsou tato skla ochlazována vlivy venkovního prostředí.

Platí ovšem stejně jako u vnitřní kondenzace, že v závislosti na cirkulaci vzduchu, ohřívání a osušování povrchů skla vnějšími vlivy mohou být potíže spojené s kondenzací vody na povrchu stavby v jednotlivých místech stavby různé a i okna ležící v jednom stavebním úseku nemusí být zasažena kondenzátem stejně. Tyto jevy nejsou vadou izolačního skla, jsou způsobeny atmosférickými podmínkami.

Několik užitečných rad.
Některé zmíněné vlivy, jako například venkovní teplotu nedokážeme ovlivnit, ale spoustu ostatních ano. 

  • Správným větráním můžeme dosáhnout až 80 % krátkodobé účinnosti. Cílem větrání je výměna vydýchaného vlhkého vzduchu za čerstvý venkovní vzduch. U větrání jde o ztrátu energie, záleží však na tom, aby ztráta byla co nejmenší. To lze provést co nejrychlejší výměnnou vzduchu. Proto se doporučuje otevřít okna dokořán, aby se dosáhlo maximálního průniku vzduchu. Za cca  5 min. je vlhký vzduch v místnosti nahrazen suchým čerstvým vzduchem zvenčí. Při takto popsaném větrání se ztrácí málo tepla, které je absorbováno ve stěnách, obkladech a předmětech výbavy. Po vyvětrání se čerstvý vzduch rychle ohřeje a může opět přijímat množství vodních par. Podle užití místnosti se musí takovéto nárazové větrání opakovat i vícekrát za den. Rozhodně není vhodné trvalé sklopení okna nebo mikroventilace, kde dochází k dlouhodobým a velkým tepelným ztrátám, nehledě na silné prochlazování vnitřních konstrukcí navazujících na okno.
  • Umožněte cirkulaci vzduchu. Teplý suchý vzduch z topného tělesa stoupá podél okna a na izolačním skle absorbuje vlhkost a sklo se neochlazuje tak silně. Naopak vnitřní žaluzie na skle velmi omezují pohyb vzduchu podél zasklení, mohou vznikat tzv. studené kapsy a v nich dojde ke kondenzaci, proto v chladných dnech raději žaluzie vytahujte do horní polohy. Velikým problémem jsou květiny na parapetu a také závěsy zamezující proudění teplého vzduchu ke sklu. Široké přesahující parapety by měly být opatřeny průduchy.
  • V chladných ročních obdobích a v noci nesnižujte výrazně teplotu. Snížením teploty v místnosti totiž dojde k snížení vnitřní povrchové teploty skla a současně k zastavení cirkulace vzduchu okolo oken, což má za následek kondenzaci na skle.
  • Omezte tvorbu vodních pár, při vaření používejte digestoř a zavírejte dveře do dalších místností. Nesušte prádlo v bytě, při koupání nebo sprchování zavírejte dveře do koupelny a následně koupelnu důkladně vyvětrejte oknem ven, nikdy ne do bytu!
  • Pomocí vlhkoměru sledujte aktuální relativní vlhkost v bytě. Vlhkoměr Vás bude předem varovat před nebezpečím kondenzace na sklech a povede Vás k optimálnímu větrání. Udržovat vlhkost vzduchu pod hodnotu 50%  je důležité i vzhledem k omezení výskytu alergenů, plísní a roztočů.

    Pokud jsou vám všechny uvedené zásady známy, dodržujete je a stále se vám kondenzace nedaří zbavit, doporučujeme provést zásadní krok - výměnu zasklení s dlouhodobou účinností až 95%. Jedná se o velice jednouchý a rychlý proces, při kterém Vám vyměníme staré nefunkční zasklení za nové s několikanásobně lepšími izolačními vlastnostmi. Celý proces je velice jednoduchý čistý, rychlý a v porovnání s cenou nových oken relativně levný, viz ceník níže. Problém nevyhovujícího zasklení se týká téměř všech oken vyrobených do roku 2000, (někdy až do roku 2004) kdy nebyla  nabídka skel moc pestrá a příplatky za tepelně lepší skla byly dost vysoké. Tepelné parametry prvních izolačních dvojskel se pohybovaly okolo hodnoty U 2,9 W/m2.K, později U 1,4 W/m2.K. Dnes se používá hodnota až U 0,5 W/m2.K, což je několikanásobně lepší.

Po takovém zákroku se většinou rosení zcela odstraní a s ohledem na skutečnost, že sklo tvoří největší plochu okna získá staré okno a tudíž celý dům mnohem větší tepelnou úsporu a investice do nových skel se při dnešních cenách energií velice brzy vrátí.  Díky těmto aspektům se v poslední době stalo přesklívání starších plastových oken běžnou záležitostí.

S ohledem na skutečnost, že naše společnost, dříve známa jako OKNA – DVEŘE SVOBODA a později DŮM OKEN SVOBODA působí na trhu s okny již od roku 1991, je velký podíl oken v regionu právě z naší produkce. Přesklívání ale samozřejmě  provádíme i u konkurenčních výrobků a značek

 

Orientační ceník  výměny skel starších plastových oken

Typ nového zasklení 24 /25 mm

Energeticky úsporné dvojsklo            4 -16 - 4            U 1.1  W/m2.K                  990,-  Kč/m2
Energeticky úsporné dvojsklo            4 -16 - 4            U 1.0  W/m2.K               1.067,-  Kč/m2

                              Heat mirror         4-8-TF-8-4          U 0,8  W/m2.K                2.745,-  Kč/m2
Heat mirror         4-8-TF-8-4          U 0,7  W/m2.K                3.147,-  Kč/m2
Heat mirror         4-8-TF-8-4          U 0,6  W/m2.K                3.348,-  Kč/m2

Heat Mirror je fólie pokryta nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma oddělenými komorami (analogie trojskla) ovšem s hmotností dvojskla. Na rozdíl od ostatních vícekomorových systémů (např. stojsklo) umožňuje tento model umístit speciální nízkoemisivní pokovení mezi vnější a vnitřní tabuli tam, kde je její vliv nejúčinnější. Tato vrstva způsobuje selektivní propustnost a odraz elektromagnetického záření o určitých vlnových délkách: je propustná pro viditelné světlo a zároveň odráží vzdálené infračervené (teplo přenášející) záření a škodlivé ultrafialové (UV) záření.

Demontáž stávajícího a instalace nového zasklení do 1m2 200,- Kč / ks
Demontáž stávajícího a instalace nového zasklení  nad 1m2 200,- Kč / m2
Demontáž a následná montáž žaluzie  50,- Kč / ks
Seřízení okenního křídla 30,- Kč / ks
Dopravné, servisní vozidlo do 3,5t   10, -Kč / km 
Uvedené ceny jsou bez DPH.  
Dům Oken, Krnovská 104, 746 01 Opava 1 , Tel: +420 553 666 999, Email: info@dumoken.cz